Kvalifikace na MS F3B 2021

S ohledem na stávající situaci tzn. prozatímní zrušení všech soutěží Světového poháru FAI CIAM F3B z důvodu pandemie, mám v úmyslu doplnit stávající pravidla kvalifikace na MS F3B 2021.

„Může být započítán libovolný počet domácích soutěží. Limit pro započítání soutěže se snižuje na 10 účastníků. Koeficient soutěže je pro počet pilotů 10-15 stejný tzn. 1,000.“

Pravidla kvalifikace tedy budou pro MS 2021 následující:

Kriteria výběru reprezentace kategorie pro MS F3B 2021

1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů České republiky (SMČR).

2. Celkový počet členů širšího reprezentačního týmu je 6, z toho jsou 3 piloti (kteří zároveň tvoří užší reprezentační tým) a 3 náhradníci.

3. Kritériem pro nominaci do reprezentačního týmu je umístění v tabulce „Kvalifikace reprezentace F3B za rok 2020“. Umístění v kvalifikaci je součtem 4 nejlepších výsledků z domácích soutěží a ze soutěží Světového Poháru F3B FAI (SP F3B FAI). Maximálně může být ovšem započítána pouze 1 domácí soutěž (tzn. je v kalendáři KLeMČR a současně není v kalendáři FAI).

4. Body jsou počítány podle následujícího klíče:
a) Procentuální výsledek ze závodu je násoben koeficientem podle přiložené tabulky a je zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Počtem soutěžících se rozumí piloti, kteří dokončili minimálně jedno kompletní kolo (úloha ABC).
b) Pro závody nad 50 soutěžících se koeficient již nezvyšuje. Soutěže s méně jak 15 účastníky nejsou započítávány.
c) V případě, že se na dané soutěži letí Fly-Off, je započten bodový zisk před Fly-Off. Pokud se soutěžící Fly-Off účastní, je jeho výsledek započten pouze v případě, že má vyšší hodnotu než před Fly-Off.

5. V případě rovnosti výsledků při uzavírání kvalifikace je přičten výsledek z pátého závodu a případně dalšího dokud není určeno konečné pořadí.

6. Zveřejnění „Kvalifikace reprezentace MS F3B pro rok 2021“ provede trenér F3B do konce listopadu roku 2020.

Tabulka koeficientů

počet soutěžících koeficient počet soutěžících koeficient
10-15 1,0000 33 1,0306
16 1,0017 34 1,0323
17 1,0034 35 1,0340
18 1,0051 36 1,0357
19 1,0068 37 1,0374
20 1,0085 38 1,0391
21 1,0102 39 1,0408
22 1,0119 40 1,0425
23 1,0136 41 1,0442
24 1,0153 42 1,0459
25 1,0170 43 1,0476
26 1,0187 44 1,0493
27 1,0204 45 1,0510
28 1,0221 46 1,0527
29 1,0238 47 1,0544
30 1,0255 48 1,0561
31 1,0272 49 1,0578
32 1,0289 50 1,0595

Pokud máte někdo z aktivních pilotů lepší nápad, tak mi dejte vědět do mailu nebo zde do komentáře. Termín je do pátku 29.5.2020.