Změna pravidel kvalifikace F3B

Mám v úmyslu změnit pravidla kvalifikace reprezentace F3B pro MS 2021 a další. Pokud budete mít připomínky k textu tak prosím do mailu nebo do komentářů.

Kriteria výběru reprezentace kategorie pro MS F3B 2021

1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů České republiky (SMČR).

2. Celkový počet členů širšího reprezentačního týmu je 6, z toho jsou 3 piloti (kteří zároveň tvoří užší reprezentační tým) a 3 náhradníci.

3. Kritériem pro nominaci do reprezentačního týmu je umístění v tabulce „Kvalifikace reprezentace F3B za rok 2020“. Umístění v kvalifikaci je součtem 4 nejlepších výsledků z domácích soutěží a ze soutěží Světového Poháru F3B FAI (SP F3B FAI). Maximálně může být ovšem započítána pouze 1 domácí soutěž (tzn. je v kalendáři KLeMČR a současně není v kalendáři FAI).

4. Body jsou počítány podle následujícího klíče:
a) Procentuální výsledek ze závodu je násoben koeficientem podle přiložené tabulky a je zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Počtem soutěžících se rozumí piloti, kteří dokončili minimálně jedno kompletní kolo (úloha ABC).
b) Pro závody nad 50 soutěžících se koeficient již nezvyšuje. Soutěže s méně jak 15 účastníky nejsou započítávány.
c) V případě, že se na dané soutěži letí Fly-Off, je započten bodový zisk před Fly-Off. Pokud se soutěžící Fly-Off účastní, je jeho výsledek započten pouze v případě, že má vyšší hodnotu než před Fly-Off.

5. V případě rovnosti výsledků při uzavírání kvalifikace je přičten výsledek z pátého závodu a případně dalšího dokud není určeno konečné pořadí.

6. Zveřejnění „Kvalifikace reprezentace MS F3B pro rok 2021“ provede trenér F3B do konce listopadu roku 2020.

 

Kriteria výběru reprezentace kategorie pro MS F3B 2023 a následující

1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů České republiky (SMČR).

2. Celkový počet členů širšího reprezentačního týmu je 6, z toho jsou 3 piloti (kteří zároveň tvoří užší reprezentační tým) a 3 náhradníci.

3. Kritériem pro nominaci do reprezentačního týmu je umístění v tabulce „Kvalifikace reprezentace F3B za rok 2021 a 2022“. Umístění v kvalifikaci je součtem 5 nejlepších výsledků z domácích soutěží a ze soutěží Světového Poháru F3B FAI (SP F3B FAI). Maximálně může být ovšem započítány pouze 2 domácí soutěže (tzn. jsou v kalendáři KLeMČR a současně nejsou v kalendáři FAI).

Počet hodnocených soutěží je podle následujícího klíče:

Světový pohár
Rok 2021
0,1,2
Rok 2022
3,4,5

Domácí soutěže
Rok 2021
0,1
Rok 2022
1,2

V následujících cyklech MS zůstává klíč stejný.

4. Body jsou počítány podle následujícího klíče:
a) Procentuální výsledek ze závodu je násoben koeficientem podle přiložené tabulky a je zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Počtem soutěžících se rozumí piloti, kteří dokončili minimálně jedno kompletní kolo (úloha ABC).
b) Pro závody nad 50 soutěžících se koeficient již nezvyšuje. Soutěže s méně jak 15 účastníky nejsou započítávány.
c) V případě, že se na dané soutěži letí Fly-Off, je započten bodový zisk před Fly-Off. Pokud se soutěžící Fly-Off účastní, je jeho výsledek započten pouze v případě, že má vyšší hodnotu než před Fly-Off.

5. V případě rovnosti výsledků při uzavírání kvalifikace je přičten výsledek z šestého závodu a případně dalšího dokud není určeno konečné pořadí.

7. Zveřejnění „Kvalifikace reprezentace MS F3B pro rok 2023“ provede trenér F3B do konce listopadu roku 2022.