Změna kritérií výběru reprentace F3B

S ohledem na stávající situaci v F3B navrhuji změnu kritérií výběru reprezentace F3B pro následující sezonu (2019) a další roky.  Pokud to zestručním, tak změna je jediná. Umístění v kvalifikaci navrhuji počítat nikoliv z 5 ale pouze ze 4 závodů. Text by tedy vypadal následovně.

1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů České republiky (SMČR).

2. Celkový počet členů širšího reprezentačního týmu je 6, z toho jsou 3 piloti (kteří zároveň tvoří užší reprezentační tým) a 3 náhradníci.

3. Kritériem pro nominaci do reprezentačního týmu je umístění v tabulce „Kvalifikace reprezentace F3B “. Umístění v kvalifikaci je součtem 4 nejlepších výsledků z domácích soutěží a ze soutěží Světového Poháru F3B FAI (SP F3B FAI). Maximálně mohou být ovšem započítány pouze 2 domácí soutěže (tzn. jsou v kalendáři KLeMČR a současně nejsou v kalendáři FAI). Výsledky kvalifikace jsou zveřejňovány každý rok.

4. Body jsou počítány podle následujícího klíče:
a) Procentuální výsledek ze závodu je násoben koeficientem podle přiložené tabulky a je zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Počtem soutěžících se rozumí piloti, kteří dokončili minimálně jedno kompletní kolo (úloha ABC).
b) Pro závody nad 50 soutěžících se koeficient již nezvyšuje. Soutěže s méně jak 15 účastníky nejsou započítávány.
c) V případě, že se na dané soutěži letí Fly-Off, je započten bodový zisk před Fly-Off. Pokud se soutěžící Fly-Off účastní, je jeho výsledek započten pouze v případě, že má vyšší hodnotu než před Fly-Off.

5. V případě rovnosti výsledků při uzavírání kvalifikace je přičten výsledek z šestého pátého závodu a případně dalšího dokud není určeno konečné pořadí.

6. Zveřejnění „Kvalifikace reprezentace F3B pro následující rok“ provede trenér F3B do konce listopadu roku předcházejícího ME/MS.

Tabulka koeficientů

počet soutěžících koeficient počet soutěžících koeficient
15 1,0000 33 1,0306
16 1,0017 34 1,0323
17 1,0034 35 1,0340
18 1,0051 36 1,0357
19 1,0068 37 1,0374
20 1,0085 38 1,0391
21 1,0102 39 1,0408
22 1,0119 40 1,0425
23 1,0136 41 1,0442
24 1,0153 42 1,0459
25 1,0170 43 1,0476
26 1,0187 44 1,0493
27 1,0204 45 1,0510
28 1,0221 46 1,0527
29 1,0238 47 1,0544
30 1,0255 48 1,0561
31 1,0272 49 1,0578
32 1,0289 50 1,0595

Původní text ke kritériím výběru reprezentace z roku 2012. Pokud si někdo z aktivních pilotů F3B myslíte, že bychom měli udělat jiné či další změny, dejte mi vědět zde do diskuze nebo na můj mail.

2 comments to Změna kritérií výběru reprentace F3B

  • Petr C

    Ahoj Romane,
    asi tam je třeba opravit ještě bod č. 4 – …… je přičten výsledek z pátého závodu….,
    Když počítáš 4 závody tak následující je pátý závod.
    Jsem pro zimní čas !!!! :):):):):):)..

  • Díky Petře za korekci.