Kritéria výběru reprezentace F3B (konečná verze)

Já vím… Je to už celkem třetí návrh kritérií výběru reprezentace F3B, ale tak to někdy chodí. Najít smysluplný kompromis není občas jednoduché. Věřím, že ve spolupráci s Jirkou Baudisem a Jirkou Tůmou jsme dali dohromady pravidla, která „nějaký pátek“ vydrží. Níže tedy můžete spatřit opravdu finální verzi. Možná, že někteří z Vás budou přemýšlet, proč jsou jednotlivé paragrafy (mmm, zní to hrozně…) formulované, tak jak můžete číst v textu. Zde je tedy pokus o vysvětlení.

 • Zvolil jsem jednoroční kvalifikaci. Letošní sezona potvrdila, že dvouletá kvalifikace má svá úskalí. Pokud v dohledné době nebude mít F3B Mistrovství Evropy, tak to znamená jeden „volnější“ rok „. Pro většinu z nás, kteří to myslí s F3B vážně je stejně každý závod otázkou prestiže a jede se pořád na plné obrátky.
 • Výsledek ze soutěže je přepočítáván koeficientem podle počtu účastníků. Chtěl jsem nějak zohlednit, zda mám 95% z F3B Lhoty nebo z Mnichova. Rozdíl mezi těmito závody je nejen v počtu soutěžících, ale v i očekávaném obsazení Top Ten piloty ze Světového Poháru. Nabízelo se převzetí výpočetního algoritmu Ralfa Deckera což je vlastně postup používaný i u jiných kategorií FAI. Na tom se mi ovšem nelíbilo, že se vychází z pořadí. Tzn. jsi 17., ty 18. a tak je mezi Vámi takový bodový rozdíl. To, že jednou je mezi piloty rozdíl 0,1% a podruhé 2% to tento systém ignoruje(!) Systém zvolený mnou to zohledňuje.
 • Byla zvolena dolní hranice 15 soutěžících. Ta je spíše teoretická, protože pořádat F3B závod pro 15 pilotů je dobročinná akce ze strany pořadatele. Takových závodů moc není. Spíše se to týká zámořských soutěží a tak pokud někdo z Vás chce vyrazit do USA nebo Austrálie, přesto máte možnost.
 • Horní hranice je 50 pilotů. Já to spíše nazývám 50+. Na všech závodech s více jak 50 piloty je v Evropě taková konkurence, že pokud jej vyhrajete, tak výsledek má podle mého mínění v podstatě stejnou hodnotu. Nechtěl jsem Vás nutit jezdit za každou cenu na opravdu velké závody typu Lunen (100) nebo Mnichov (110) tím, že bych koeficienty rozpočítal třeba až do 70+.  Stejné body tedy můžete získat i za menší závody.
 • Proč jsem zvolil koeficienty, tak jak je můžete vidět v pravidlech? Pokud to zjednoduším, tak jsem chtěl, aby vítěz průměrně obsazeného českého závodu (25 pilotů) musel na 50+ soutěži dosáhnout přibližně 96% na vítěze. Nicméně o výpočtu a jednotlivých koeficientech byla s oběma Jirky asi nejkomplikovanější diskuze. Zkoušeli jsme závislosti lineární i nelineární. Přemýšleli jsme, co se stane, když z dnešní špičkové úrovně českého F3B spadneme někam na dno a zda tedy body z domácích soutěží nebudou lehce „vydělané“, všechno jsme zvažovali.  Toto je tedy kompromisní výsledek.
 • Započítané tedy budou závody 2+3, 1+4 nebo 0+5 (domácí+Světový Pohár). Pokud je např.  Mezinárodní F3B Jeseník v kalendáři KLeMČR a současně v kalendáři FAI, jako jedna ze soutěží SP, tak to není domácí soutěž.
 • Pokud se probojujete do Fly-Off (i když pravidla F3B Fly-Off neznají) máte možnost si započíst lepší výsledek než před Fly-Off
 • Příští sezona ukáže, zda celá tato anabáze měla smysl.

Kriteria výběru reprezentace kategorie F3B pro rok 2014

1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů České republiky (SMČR).

2. Celkový počet členů širšího reprezentačního týmu je 6, z toho jsou 3 piloti (kteří zároveň tvoří užší reprezentační tým) a 3 náhradníci.

3. Kritériem pro nominaci do reprezentačního týmu je umístění v tabulce „Kvalifikace reprezentace F3B pro rok 2014“. Umístění v kvalifikaci je součtem 5 nejlepších výsledků z domácích soutěží a ze soutěží Světového Poháru F3B FAI (SP F3B FAI). Maximálně mohou být ovšem započítány pouze 2 domácí soutěže (tzn. jsou v kalendáři KLeMČR a současně nejsou v kalendáři FAI). Výsledky kvalifikace jsou zveřejňovány každý rok.

4. Body jsou počítány podle následujícího klíče:
a) Procentuální výsledek ze závodu je násoben koeficientem podle přiložené tabulky a je zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Počtem soutěžících se rozumí piloti, kteří dokončili minimálně jedno kompletní kolo (úloha ABC).
b) Pro závody nad 50 soutěžících se koeficient již nezvyšuje. Soutěže s méně jak 15 účastníky nejsou započítávány.
c) V případě, že se na dané soutěži letí Fly-Off, je započten bodový zisk před Fly-Off. Pokud se soutěžící Fly-Off účastní, je jeho výsledek započten pouze v případě, že má vyšší hodnotu než před Fly-Off.

5. V případě rovnosti výsledků při uzavírání kvalifikace je přičten výsledek z šestého závodu a případně dalšího dokud není určeno konečné pořadí.

6. Odmítne-li některý z kvalifikovaných členů účast v reprezentačním družstvu, bude účast nabídnuta dalšímu v pořadí. (*obsaženo již v obecných podmínkách kritérií SMČR)

7. Zveřejnění „Kvalifikace reprezentace F3B pro rok 2014“ provede trenér F3B do konce listopadu roku předcházejícího ME/MS.

8. Pokud to situace vyžaduje, má trenér F3B právo učinit změny v systému výběru a v nominaci členů reprezentace a to s ohledem na dlouhodobou výkonnost pilotů či optimální složení týmu. (*zákaz „divokých karet“ v obecných podmínkách kritérií SMČR)

 

Roman Vojtěch
trenér kategorie F3B
V Praze, dne 30.11.2012

Tabulka koeficientů

počet soutěžících koeficient počet soutěžících koeficient
15 1,0000 33 1,0306
16 1,0017 34 1,0323
17 1,0034 35 1,0340
18 1,0051 36 1,0357
19 1,0068 37 1,0374
20 1,0085 38 1,0391
21 1,0102 39 1,0408
22 1,0119 40 1,0425
23 1,0136 41 1,0442
24 1,0153 42 1,0459
25 1,0170 43 1,0476
26 1,0187 44 1,0493
27 1,0204 45 1,0510
28 1,0221 46 1,0527
29 1,0238 47 1,0544
30 1,0255 48 1,0561
31 1,0272 49 1,0578
32 1,0289 50 1,0595

Kritéria výběru reprezentace F3B 2014 (PDF)

P.S. Předchozí návrhy 1 a 2 považujte za NEPLATNÉ!

1 comment to Kritéria výběru reprezentace F3B (konečná verze)

 • Petr Hulík

  Ahoj,

  zdá se přehledné, logické a moudré… Díky Romane, Jirko a Jirko…