Ivane…

…přidal jsem ti záznam Stevovy kladky při obletu na 90°.