Pro Radka Novotného a spol.

Se zájmem jsem si přečetl Zápis č.11-2020 z jednání předsednictva KLeMČR.

Je to veřejný dokument, kde předsednictvo mimo jiné reaguje na dotaz Radka Novotného, šéftrenéra elektroletů.

Dotaz Radka Novotného, šéftrenéra elektroletů:

Vážení kolegové, rád bych se dotázal na situaci kolem nové kategorie E-RES. Jak je známo, v kategoriích organizovaných pod Svazem modelářů platí dohodnutá a akceptovaná pravidla ohledně zavádění nových kategorií. Konkrétně si dovolím vypíchnou několik zásadních bodů:

-Předložení pravidel svazu
-Prodiskutování pravidel v příslušné sekci
-Následné předložení pravidel předsednictvu pro zařazení do stavu “prozatímních pravidel”
-Po 3 letech provozování v prozatímním stavu, žádost o zařazení do regulérních kategorií KleM.

Převládá u mne hodně divný pocit, kdy jsem jako šéftrenér sekce elektromodelů vůbec nebyl o zavádění této kategorie dosud informován, natož konzultován. Tímto Vás žádám o oficiální sdělení, v jakém stavu se kategorie E-RES nachází, a vysvětlení, proč dochází k zásadních rozdílům v procesu při schvalování jednotlivých kategorií.

Děkuji,Ing. Radek Novotný, Šéftrenér sekce elektrovětroňů

Odpověď: Předsednictvo KLeM má za to, že sepětí mezi RES a ERES by mělo být podpořeno zařazením pod stejného trenéra a šéftrenéra větroňů. Roman Vojtěch byl přítomen jednání o schválení pravidel ERES. Předsednictvo KLeM uznává, že i pozdn ípředložení pravidel šéf trenérovi elektroletů Radkovi Novotnému vedlo k velmi žádoucím úpravám ERES pravidel. Je škoda, že se tak nestalo mnohem dříve. Upravená pravidla byla schválena a vzhledem k datu 27.1. snad nebylo způsobena velká škoda. Předsednictvo si z tohoto bere ponaučení. Pravidla ERES jsou jako předběžnáa ze zkušenosti s RES v roce 2020 neproběhne mnoho akcí ERES. Ale i z několika akcí jistě přijdou zkušenosti, které povedou k vylepšení pravidel ERES.

Jelikož je zde zmiňováno moje jméno v souvislosti s kategoriemi RES či ERES*, rád bych tedy opět veřejně uvedl na pravou míru některá podstatná fakta.

-Větroňářská kategorie RES je takové pečlivě opečovávané dítě předsednictva KLeMČR. Roky ji měl na starosti I.Kornatovský tímto šéf sekce práce s mládeží na svazu. Jak vznikala pravidla vůbec netuším, protože se mne jakožto šéf trenéra větroňů nikdo nikdy jediným slovem nezeptal co si o této disciplíně myslím, natož abych případně oponoval vznikající pravidla. Bez ohledu na to, že to jsou pravidla převzatá.

-Na podzim minulého roku (2019) jsem z předsednictva dostal pár dotazů ve stylu, co kdyby RES patřil pod RC větroně…?

-Nelíbil se mi způsob, „my si na předsednictvu něco vymyslíme a tady to máš…“. Cítím dlouhé roky ten deficit komunikace, kdy nejen my trenéři jsme pouze statisti, kteří dají jednou za rok dohromady žebříčky, sepíšeme reprezentaci a to je vše.

-S ohledem na styl komunikace předsednictva jsem mluvil s předsedou P.Cejnarem a reklamoval tento způsob ala „ o nás, bez nás“. Petr mne tedy pozval na listopadové předsednictvo. Věčná škoda, že na tom zasedání nebyli přinejmenším všichni šéftrenéři.

-Nejsem členem předsednictva a moje mise byla tedy pouze pozorovací. Ano byl jsem přítomen diskuzi o vzniku ERES a opakovaně jsem nesměle namítal, že to nikdo neprojednal přinejmenším s šéftrenérem elektrovětroňů ani případně jinými trenéry. Proč by se k nové kategorii neměl vyjádřit kdokoliv z leteckých trenérů. Proč má ERES vzniknout stejně jako RES, o jejímž vzniku nikdo z trenérů nic netušil. K čemu tam vlastně jsme?! To jsem ještě nevěděl, že se šéftrenérem ERES stanu já aniž by o tom kdy padlo jediné slovo.

-Vlastní vznik ERES resp. hlasování nechám bez komentáře.

-13.12.2019 jsem na předsednictvo KLeM podal návrh na jmenování trenéra RES, L.Buška. Prosím zdůrazňuji RES, nikoliv ERES(!)

-Z výše uvedeného zápisu 11/2020 se dozvídám, že na zasedání, kde jsem byl osobně přítomen, jsem se stal šéftrenérem nejen RES , ale i ERES(!) Oooops…

-Přiznám se, že tento styl práce a komunikace se mi vůbec nelíbí.

Milý Radku, pokud by tedy z textu zápisu č.11/2020 mohlo vzniknout zdání, že Vojtěch bojoval jak lev za vznik RES/ERES, případně tyto kategorie dokonce vymyslel a následně si je přivlastnil, tak věz, že tomu je přesně naopak. Byl jsem proti vzniku ERES, dokonce bych byl i proti vzniku RES (téměř stejných národních kategorií máme hromadu). Nikdo se mne ovšem na nic neptal…

V tom, že při vzniku kategorií RES a ERES došlo k porušení všech možných pravidel KLeMČR, dokonce i těch zdravého rozumu, ti mohu dát bohužel jen za pravdu.

Měj se
Roman „Lomcovák“ Vojtěch
šéftrenér RC větroňů

* RES -jednoduché RC větroně o rozpětí do 2m s řízenou směrovkou, výškovkou a brzdícím štítem, startované na gumicuku. ERES -obdoba RES s elektromotorem.