SW pro soutěže

Program na organizaci soutěží od Aleše Krátkého jsem zde již v minulosti zmiňoval. Aleš udělal za tu dobu dost velký kus práce. Podívejte se, zda by se Vám některá verze jeho sw nehodila. Aleš je dokonce ochotný spolupracovat na rozšíření programu pro další kategorie.