Provozování letecko-modelářské činnosti

Je možné provozovat letecko-modelářskou činnost na modelářských letištích (viz. web SMČR)