Profily

Bez přestávky se míhají kolem nás. Auta na silnicích. Vůbec nás nenapadne srovnávat staré hranaté černé taxiky s dnešními oblými a vyleštěnými tvary nových vozů. Čím vyžadujeme rychlejší a úspornější jízdu, musíme snižit odpor proti vzduchu. Vyhovujeme aerodynamice. Letci a modeláři vědí, o čem je řeč.

Ano, hladký vyblýskaný povrch a vhodný profil řekne konstruktér. Určitě má k dispozici tabulky profilů. Jsou jich plné velké knihy. Nejen na křídla letounů se používají vhodné profily. Na různé lopatkové turbiny v továrnách, na vstupní turbiny motorů tryskových letadel, na lodní šrouby. Správně navržený šroub snižuje kavitaci, odpor vody, Všechny vrtule kopírují profily. Ptáci jsou v ovládání profilů dál než my. Formují profil křídel za letu.

Dobře! Ale kde profil vzniká. Možná, že průkopníci létání došli k výpočtu empiricky. Nám ale pomáhají tunel y. Tím nemyslím Blanku. Aerodynamické tunely. Různé státy mají různé tunely. Hodně starý a pořád dobrý je tunel u našich sousedů se známými profily Goetingen. Dále Epler, Naca, Raf a další. To jsou většinou profily pro nízké rychlosti. Nás zatím rychlostní případně nadzvukové nezajímají. Snad pro stavbu raketoplánů. Ti si potřebné tabulky obstarají na příklad v technických knihovnách.

V Dejvicích na vysokém učení je tunel, kde absolventi mohou experimentovat. Ale chodíme kolem míst v Praze, aniž tušíme, že máme svůj tak zvaný uzavřený tunel. Ano, ano. Snad světový unikát!

Na Palmovce v Praze stojí obrovská kovová koule, bývalý zásobní plynojem. Ve válce byl letecky poškozen a vyřazen z provozu. Co s ním. Kopaná se s tím hrát nedá. Tak z toho udělali tunel.

Je to uzavřený tunel. Princip spočívá v té kouli. Z koule se vyčerpá vzduch. Pevnostně vyhovuje, nezbortí se. V její stěně je dálkově ovladatelné šoupátko. Z toho místa vychází pevná stavba tunelu. Ten prochází halou, kde se připravují zkoušky. Za halou uzavírají tunel vrata. Ve stěnách tunelu, v přístupném místě, jsou skleněné průzory jako v kajutách. Pro pozorování kovového vzorku měřeného profilu. Tudy se též fotograficky snímá kouřově zviditelněné proudění. Fotografie jsou k dalším vědeckým zpracováním. To vše Mirko Musil zmiňuje ve své knize Aerodynamika moderních leteckých modelů.

Jak to začne? Otevřou se vrata, Otevře se šoupátko. Vzduch se řítí do vysáté koule. To je doba měření a zase se vše zavře. Rychlost v měřicím prostoru se dá ještě do určité míry ovlivňovat vložením Lavallových dýz.

Dnes, mám dojem, že koule slouží jen k turistické atrakcí, Přesto se koule každým rokem celá natírá proti korozi jako Eifelova věž v Paříži. Vše se modernizuje!

1 comment to Profily

  • Růži Musilová

    Za koulí za ta léta, podle perfektní foto Romana, vyrostlo zcela nové sídliště.