Nová výškovka pro Sonixe

Od Vaška Vojtíška mi dnes dorazila nová výškovka na F3B Sonixe. Je větší a má jiný profil. Podle dosavadních testů by se ovladatelnost a stabilita modelu opět měla posunout k lepším hodnotám. Výměna výškovky ovšem současně znamená několik důležitých kroků.

  1. Přilepení k trupu. Používám silikon na lepení akvárií.
  2. Dovážení modelu. Nová výškovka je asi o 4g těžší.
  3. Přesné seřízení výchylek motýla, jak v režimu výškovka, tak v režimu směrovka.

Zatímco body 1.-2. jsou jednoduché, bod 3. již vyžaduje trochu úsilí. V test režimu (neodpovídá žádné letové fázi) je třeba znovu naprosto přesně symetricky seřídit výchylky výškovky nahoru/dolů a směrovky doprava/doleva. V jednotlivých letových fázích si již mohu pohrávat s jinými výchylkami motýla. Většinou jde hlavně o úpravu diferenciace směrovky; směrovka by měla dělat to co potřebuji v jednotlivé letové fázi.

Pro základní seřízení mi pomůže zamknutí výchylky výškovky na vysílači Jeti DC-16 v režimu Model/Kalibrace serv/Servobalancer/Ikonka serva se zámkem. Dříve jsem si pomáhal gumičkou, která fixovala polohu kniplu v požadované poloze. Na kniplu výškovky dám požadovanou max. výchylku dolů/nahoru a na vysílači ji uzamknu. Posuvným měřítkem kontroluji symetrii výchylek. To stejné opakuji pro knipl směrovky (zde lze uzamknout pouze jedno servo směrovky). Snažím se být co nejpřesnější. Model se potom odmění neutrálním chováním (nikam neutíká, reaguje stejně i při různých rychlostech).

Pokud by z nějakého důvodu byl průběh výchylky nelineární, tak jej mohu v servobalanceru současně korigovat.

Knipl vychýlím do požadované polohy a stiskem funkčního tlačítka u ikony serva se zámkem uzamknu výchylku