Počítadlo resetů přijímače Duplex

V nové verzi firmware pro přijímače Jeti (3.23) máte počítadlo resetů. Stav počítadla můžete pravidelně kontrolovat a dostat tak zavčas varování, že něco je špatně.

Firmware 3.23 pro přijímače Duplex
Změny vzhledem k verzi 3.22:
– Oprava chyby nastavení servo výstupů u mikro přijímačů R6F a R6G.
– Doplněna funkce počítadel resetů mikroprocesoru.

Počítadla resetů
Tato funkce je dostupná v menu JETIBOXu RxDiag.
Pomocí tlačítek nahoru a dolů na JETIBOXu lze vybírat mezi jednotlivými typy resetů. Vysoký číselný počet jednotlivých resetů, který neodpovídá počtu zapnutí přijímače, může upozornit na problém v instalaci, vadné konektory, rušení na vodičích, rušení od zapalování a podobně. Současným přidržením tlačítek vlevo a vpravo lze tato počítadla vynulovat.

ResetA – celkový počet resetů
ResetB – počet detekovaných podpětí
ResetC – počet resetů z jiných příčin než napájení