LOLO5 v tlakové komoře

Díky „starým“ dobrým kamarádům (děkuji Tomáši) jsem měl možnost ověřit chování výškoměrové a vario části záznamníku LOLO5 v kalibrované tlakové komoře. Komora se používá pro kalibraci výškoměrů a jiných zařízení u skutečných letadel. Zdroj tlaku se certifikuje každý rok a na rozsahu 100 000Pa pracuje s odchylkou 0,5Pa.

Výškoměr byl umístěn v tlakové komoře, která byla plněna/odsávána (s přibývající výškou tlak klesá) zmíněným kalibrovaným zdrojem tlaku. LOLO5 bylo v komoře společně s přijímačem Jeti Duplex R6. Na svém vysílači jsem měl upravený Jetibox, kde kromě jiných údajů byla zobrazena výška a vario. Samozřejmě celý celý průběh měření byl zaznamenán do paměti LOLO5.

Měření probíhalo více jak jednu hodinu a „letěli“ jsme až do 4000m. Po hodinovém „letu“ a nastoupání až do 4000m jsme se vrátili na zem s chybou 2,5m. Upozorňuji, že oficiálně je LOLO5 navrhované na hladinu přibližně do 1000m. Průběh měření do výšky 1000m můžete vidět zde na grafu. Zmíněný 2,5m rozdíl (offset) je běžná vlastnost tlakových čidel. Odstraňuje příp. potlačuje se třesením.

Tabulka hodnot do 1000m. Ve 4000m metrech byla odchylka 254m tzn. 6,4%.

Měřicí aparatura a tlaková komora

Myslím si, že výškoměr LOLO5 bez problémů splňuje zadání s jakým byl navrhnutý. Během měření jsem měl možnost posoudit i funkci variometru LOLO5. Při „přejezdech“ mezi jednotlivými letovými hladinami seděl údaj na JetiBoxu +/- 0,1m/s. Cilivost i stálost varia je tedy velice dobrá.