LOLO5 (výroba ukončena 02/2011)

Seznam základních parametrů

 • rozměry 23(D)x15(Š)x 7(V)mm
 • váha 3g včetně základního kabelu (možnost rozšíření o další dva kabely pro dodatečnou funkčnost-sériová sběrnice)
 • napájení 3,3-9,9V tzn. pracuje již s jednou LiXxx baterií
 • zabudovaný alarm napětí (voltspy) Rx baterií (změna barvy LED a telemetrické zobrazení)
 • v základu zaznamenává výšku, napětí Rx baterií, výchylku jednoho serva a teplotu po dobu 30hodin s periodou 0,1sec
 • kompatibilní se systémem Jeti Duplex. Zobrazení výšky, varia a napětí Rx baterií na JetiBoxu (včetně nastavitelného alarmu poklesu napětí)
 • rozlišení varia 0,1m/sec, uživatelsky definovatelné rozsahy aktivace tónu varia
 • USB interface
 • PC aplikace pro prostředí Windows
 • možnost uživatelského update firmware

Instalace výškoměru a zapojení

Výškoměr měří výšku podle změn tlaku vzduchu okolního prostředí. S ohledem na tento fakt byste měli tedy i výškoměr instalovat v modelu. Vyhněte se umístění poblíž otvorů a vstupů vzduchu. Mohlo by docházet ke zkreslení výsledků měření.

popis

Pozice konektorů na LOLO5

 • Kabel zapojený do pozice 1 slouží pro připojení L5 k systému Jeti Duplex. Můžete jej připojit do komunikačního portu na přijímači Jeti nebo přímo na JetiBox
 • Kabel zapojený do pozice 2 umožňuje napájení L5, záznam výchylky serva a palubního napětí přijímače
 • Pevný kabel na pozici 3 slouží pro připojení L5 k počítači
 • Pokud L5 připojíte kterýmkoli kabelem k přijímači (zdroji napětí), zaznamenává se automaticky výška po uplynutí 10sec (tato prodleva slouží k možnosti navázání spojení s počítačem). Respektujte polaritu napětí; červená je Plus a hnědá Minus, oranžový vodič je signálový.
 • Microkonektory na pozicích 1 a 2 nejsou určeny k častému rozpojování/spojování
 • Délka kabelu na portech 1 a 2 je 6 a 7cm. Délka kabelu na portu 3 je 7cm.

Instalace USB interface

 1. Zde stáhněte USB ovladač LOLO_USB.ZIP (840kB). Ovladač uložte na libovolné místo na disku a rozbalte jej
 2. Zasuňte USB interface do volné USB pozice
 3. Windows by měly interface rozpoznat a budou požadovat instalaci ovladače
 4. Zvolte volbu „instalovat ručně“ (nevolte automaticky nebo použít službu Windows update)
 5. Následně definujte cestu na místo, kde jste rozbalili ovladač v kroku č.1
 6. Proběhne instalace ovladače ve dvou krocích
 7. Systém by měl ohlásit správnou instalaci a funkci USB zařízení
 8. Pokud kliknete pravým tl.myši na „Tento počítač“, vlastnosti, harware, správce zařízení, měli byste vidět  pod záložkou Porty (COM a LPT) nový virtuální COM port. Bude mu přiřazené nějaké číslo. Nepoužívejte vyšší číslo COM než 9 (lze změnit ve vlastnostech ovladače-advanced)

Externí LED modul

Tento modul je určen pro uživatele, kteří nemají 2,4GHz Jeti Duplex systém. Je ale rovněž vhodný pro všechny, kteří se účastní libovolných soutěží a vědí, že během soutěžního letu je zakázaný přenos jakýchkoliv údajů od modelu k pilotovi (telemetrie).

Na jednosegmentovém LED modulu se zobrazuje maximální a minimální dosažená výška, minimální napětí přijímačových baterií a číslo souboru, který je právě zaznamenáván. Číslo souboru je velice důležité, protože Vám umožní dělat si poznámky během celého dne k jednotlivým letům a při pozdějším stažení záznamů do PC můžete v klidu vyhodnotit z poznámek celý letový den.

Z displeje můžete vyčíst následující údaje:

 • maximální dosažená výška letu H XXX (po H následují vždy pevné tři pozice např. H..0..9..9 znamená 99m)
 • minimální dosažená výška letu h XXX (po h následují vždy pevné tři pozice např. h..0..3..7 znamená -37m; h může být maximálně rovno nule, hodnoty jiné než nula jsou vždy se záporným znaménkem tato funkce je určena především pro svahaře pokud létají pod úroveň startu letadla)
 • minimální dosažené napětí během letu u X,X (po u následují vždy pevné dvě pozice např. u..4,..9 znamená 4,9V tzn. napětí během letu „padlo“ na 4,9V)
 • číslo souboru F XX (po F následují vždy pevné dvě pozice např. F..1..2 znamená, že je právě zaznamenáván let číslo 12)
 • S LED displejem nemusíte létat. Pokud již nemáte v trupu těch pár milimetrů místa, tak stačí displej připojit po přistání letadla, před vypnutím napájení pro LOLO5 a údaje odečíst

Instalace PC programu pro analýzu dat (program je v tomto okamžiku POUZE v anglické verzi)

 1. Zde stáhněte aplikaci Lolo5.exe * aktualizace 23.12.09 verze 0.97 je kompatibilní pouze s firmware 2.89 a vyšším
 2. Rozbalte ji na libovolné místo na disku
 3. Spusťte aplikaci LOLO5

Ovládání programu pro analýzu dat

Stažení záznamů a vymazání paměti

 1. V záznamníku máte uložená data
 2. Spusťte program
 3. Default root folder,  je adresář kam budou ukládána veškerá data po jejich stažení ze záznamníku
 4. V Options definujte číslo COM portu, které jste definovali během instalace USB interface (čísla COM rozhraní vyšší než 10 nebudou zobrazena)
 5. Default file name je jméno souboru jak bude ukládáno do adresáře definovaném v kroku č.3.Pokud zvolíte např. odpoledne_ a máte v LOLO5 celkem dva záznamy, tak budou vytvořeny dva záznamy odpoledne_00 a odpoledne 01
 6. Zvolte OK
 7. Zvolte Data, read data (CTRL+R)
 8. Připojte L5 k USB interface (respektujte polaritu, černá tečka je minus tzn. hnědý vodič na kabelu)
 9. Během 10 sekund stiskněte tlačítko Connect. Červený terč se změní na zelený, tzn. L5 je připojeno.
 10. Zvolte Get Data, začnou se stahovat záznamy z LOLO5
 11. Po stažení dat můžete záznamník vynulovat příkazem Erase Memory

Prohlížení záznamů

 1. V levé části okna máte stažené záznamy
 2. Dvojím poklepem na záznam je otevřete
 3. Druhým poklepem jej zase zavřete
 4. Levým tl. a tažením můžete záznam zvětšovat
 5. Zvolením ikony měřícího modu, můžete odměřovat čas a výšku (zmáčkni levé tl. a táhni)
 6. Pravým tlačítkem myši vyvoláte kontextové menu pro posouvání grafu v ose X (časová osa)

Mazání záznamů

 1. Označte záznam v levé části okna klepnutím na ikon
 2. Tlačítkem Delete (na klávesnici) záznam smažete
 3. Záznam můžete mazat i přímo v Průzkumníku (Explorer) v daném adresáři

Organizace záznamů

 1. Záznamy můžete třídit do podadresářů ve vašem základním adresáři
 2. Můžete je i libovolně přejmenovat
 3. Soubory i adresáře jsou tříděny alfanumericky

Tento text byl vytvořen pouze jako velice stručný a neúplný návod pro práci se záznamníkem LOLO5. Průběžne bude zdokonalován. V tomto okamžiku již pracuji na nové aplikaci, která umožní mnohem příjemnější práci se záznamníkem.

Spolupráce  LOLO5 a Jeti Duplex (2,4GHz)

Pokud LOLO5 (přes mikrokonektor na pozici 1) připojíte do komunikačního vstupu (Ext.)na některých Jeti přijímačích bude mít možnost na JetiBoxu (dále JB) zobrazovat tyto údaje

 • číslo souboru, který je právě zaznamenáván
 • zaplnění paměti v %
 • aktuální teplotu CPU (koresponduje s teplotou okolní +/-2°C)
 • aktuální výšku
 • minimální a maximální výšku v aktuálním letu
 • minimální a maximální klesání/stoupání v aktuálním letu
 • aktuální vario (se zvukovou signalizací)
 • aktuální napětí na přijímači (možnost nastavení vizuálního alarmu)

Práce s JetiBoxem

Po zapnutí, spárování vysílače a přijímače v základním menu JB zvolíme Mx. Objeví se základní obrazovka LOLO5. Do obrazovky zaznamenávající maxima nebo minima se dostanete současným stisknutím levého a nahoru/dolů tlačítka (od verze firmware 2.77). Pravým tlačítkem bude přístupné menu

 • vynulování max/min bez vypnutí LOLO5
 • vynulování celé paměti LOLO5
 • změna statistického vyhodnocování výšky
 • změna statistického vyhodnocování varia
 • zobrazení sériového čísla a verze firmware

Update firmware

LOLO5 umožňuje update firmware pomocí USB připojení.

Postup:

 1. Pokud provádíte update poprvé, stáhněte si soubor L5_fw (ZIP 41k). V adresáři je soubor lolo5_flash.bat , který provede update.
 2. Stáhněte si aktuální verzi firmware z odkazů uvedených níže. Soubor rozbalte ve stejném adresáři jako je umístěn lolo5_flash.bat.
 3. Soubor lolo5_flash.bat otevřete v textovém editoru (poznámkový blok/notepad). Soubor má následující strukturu:
  lolo_prog.exe  /P=COM1 /B=57600 xx.lom. Jméno souboru xx.lom nahraďte názvem souboru aktuálního firmware např. lolo2_80.lom. Soubor lolo5_flash.bat uložte.
 4. Zkontrolujte si rovněž, zda uvedené číslo portu COM odpovídá číslu Vašeho virtuálního COM portu. V souboru lolo5_flash.bat je nastaven COM1. Ostatní parametry neměňte.
 5. Spusťte soubor lolo5_flash.bat a potom připojte LOLO5 (odpojene od napajeni a prijimace) na výstup číslo 3 (pevný plochý kabel) k USB interface dle vyznačené polarity na štítku USB.
 6. Proběhne aktualizace firmware.
 7. Odpojte LOLO5 a můžete využívat nový firmware.

Pracujeme na novém programu, který celý proces aktualizace firmware výrazně zjednoduší.

Aktuální firmware

verze z 23.12.2009 2.89 lolo2_89.lom (soubor není komprimovaný)

verze z 9.3.2011 2.93 lolo2_93.lom (soubor není komprimovaný)

verze z 19.5.2014 3.13 lolo5_3_13.zip (po stažení příponu .zip změňte na .lom, soubor bude tedy pojmenovaný lolo5_3_13.lom)

Dostupnost a cena

Záznamník je dostupný od 1.1.2010. Objednávky na adrese info(zavináč)lomcovak.cz

LOLO5 záznamník 3200,-Kč, externí jednosegmentový displej 300,-Kč. Ceny jsou vč. DPH bez dopravného.

Podrobnější informace naleznete na diskuzním foru k záznamníku LOLO5. Záznam měření LOLO5 v tlakové komoře. Další infomace o záznamníku na tomto webu

 

4 comments to LOLO5 (výroba ukončena 02/2011)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>