VR2010

Report Filipa Kalenského z letošního Vikingu na Libereckých svazích.