Další F3B soutěž

Do kalendáře letošních soutěží F3B u nás přibyla další položka. Je to 2. ročník „Rio de Jambeiro“ (Žamberk) v termínu 1.-2.6.2013. Poznamenejte si!