Géčka

Přibližně před dvěma týdny mi poslal Tomáš Bartovský zajímavý obrázek, který zobrazoval záznam tíhového zrychlení ve všech třech osách (X,Y a Z) u F3K házedla. Původní zadání projektu bylo přesné měření letového času u zmíněných házedel. Snímač zrychlení posílal aktuální data přes Bluetooth rozhraní přímo do PC.
RCHlets

RCHpristanis

Dohodl jsem se s Tomášem a podobné zařízení jsme vyzkoušeli i v modelu F3B. Tentokrát byl záznam ukládán do paměti záznamníku, protože dosah Bluetooth rozhraní je limitovaný na přibližně 20-25m. Vzorkovací frekvence pro záznam zrychlení je 0,05sec. Záznamník loguje kromě zrychlení i atmosférický tlak, teplotu a napětí baterií. Frekvence záznamu těchto veličin je ovšem pouze 1sec. Některé části záznamů si můžete prohlédnout níže.

P1010186

Šakal s Prandtlovou sondou a G-záznamníkem. Na trupu je rovněž připevněna pomocná turbína.

flight

Celkový záznam dvou startů. Oranžově je vidět průběh atmosférického tlaku, pravá osa Y v mBarech tzn. hPascalech. Se vzrůstající výškou opravdu klesá. Modře je tíhové zrychlení ve směru Z-svislice kolmá na plochu křídla, červeně je záznam ve směru Y-osa trupu (ve směru letu) a X je zeleně-osa ve směru rozpětí křídel (příčná na směr letu). Z hodnoty tíhového zrychlení v ose Z se můžete přesvědčit, že pokud letadlo leží na zemi tak G=1.

launch

Zde je detailní rozbor startu F3B modelu v okamžiku startu resp. vleku na navijáku. 1-model zrychluje dopředu v podélné ose, 2-současně zrychluje i v ose Z, 3-jsou stranové korekce během vleku, 4-potlačení modelu před přitažením (0,7sec), 5-přitažení modelu a výstřel, zde již záznamník tíhové zrychlení ve směru osy Z větší než 16G nezměřil. Dosahuje až 30G.

distance

Záznam letu při úloze vzdálenost. Je zajímavé sledovat G v ose Z. S modelem to pěkně „hází“. Ty špičky ve směru Z jsou zatáčky.

3 comments to Géčka

  • Velmi výživný článek, jen tak dál Romane!

  • ToMCaT

    K těm záznamům z házedla. Kdo byl „hodec“? Nebo aspoň do jaké výšky ten hod byl? Protože rychlost otočky ty géčka značně ovlivňuje a mě by to zajímalo. Snažím se totiž konstruovat trup na F3K a každý údaj o tom co se při hodu děje je užitečný. Obzvlášť pak velikosti sil 🙂

  • O házedle Ti podá informace Tomáš Bartovský.